Terug

De Green Deal Huishoudelijke Houtverbranding is een uitgebreid akkoord tussen de Vlaamse overheid, de producenten en verdelers van houtkachels en haarden. Het werd ondertekend op op 22 oktober 2018.

 

De bedoeling van dit engagement is de impact van stooktoestellen op hout te beperken en de globale energie- en milieuprestatie te verhogen.

 

Concreet komt het er op neer de uitstoot van fijnstof door houtkachels en haarden tegen 2030 met de helft te verlagen. Op die manier kan houtverbranding blijven bijdragen tot de productie van hernieuwbare, broeikasneutrale energie.

Wie verder wenst te verwarmen met hout, zal zijn verouderde kachels dus moeten vervangen door nieuwe, energiezuinige toestellen.

Daarnaast wordt ook ingezet op een correct gebruik, een goede installatie en onderhoud, alsook op een betere brandhoutkwaliteit en verder onderzoek. De tweedehands verkoop van oude houtkachels en rookhinder bij buren zullen streng aangepakt worden.